ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ SPECIALTY COFFEE

    Ο όρος Specialty Coffee χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1974 στο τεύχος Tea and Coffee. Ουσιαστικά, εισάγει στο κοινό τους ποιοτικότερους καφέδες εκλεκτών ποικιλιών, διαφοροποιώντας τους με τους κοινούς “εμπορικούς” καφέδες. Εκ των πραγμάτων, πρόκειται για την ελίτ των καφέδων!  Με την είσοδο του “τρίτου κύματος καφέ” και την άνθηση των μονοποικιλιακών καφέδων, διαδόθηκε και καθιερώθηκε στην αγορά ο εν λόγω όρος.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Με τον όρο Specialty Coffee εννοούμε καφέδες εξαιρετικής ποιότητας με έντονη, ξεχωριστή  “προσωπικότητα” και χαρακτηριστική πολυπλοκότητα. Για να ενταχθεί  ένας καφές στην συγκεκριμένη κατηγορία χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα, αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια. Επίσης γνωρίζουμε όλους τους φορείς που συντελούν στη δημιουργία των Speialty Coffes όπως:

  • το φυτό,
  • τον αγρότη,
  • τον τρόπο παραγωγής και συγκομιδής,(συνήθως γίνεται κόκκο-κόκκο),
  • το έδαφος
  • το μικρό κλίμα της περιοχής,
  • το υψόμετρο,
  • μέχρι τον τρόπο επεξεργασίας και αποθήκευσης


Η αξιολόγηση γίνεται στο κομμάτι του ώμου καφέ σε τυχαίο δείγμα 350γρ., στο οποίο δεν πρέπει να υπάρχουν ελαττώματα κατηγορίας 1 και 2(σπασμένοι κόκκοι, μύκητες, υγρασία κτλ). Στο κομμάτι του ψημένου καφέ, οι λεγόμενοι Q-Graders(με πιστοποίηση από το Coffee Institute), κάνουν οργανοληπτική αξιολόγηση με βάση τη κλίμακα βαθμολογίας(Coffee review scale) της SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION (SCA). Για να ενταχθεί κάποια ποικιλία καφέ στην κατηγορία των Specialty θα πρέπει να συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστον 80%.


BARISTA & SPECIALTY

Το τελικό βάρος της ανάδειξης ενός Specialty Coffee και των εξαιρετικών χαρακτηριστικών του “πέφτει” στον εξειδικευμένο BARISTA. Αυτός είναι υπεύθυνος για τον τρόπο παραγωγής που θα επιλέξει, ώστε να αναδείξει τα μοναδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε καφέ!

Αφήστε μια απάντηση