ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας μας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «εταιρείας» μας και προστατεύονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κάθε φωτογραφία και εικόνα, που υπάρχει στην ιστοσελίδα είναι της «εταιρείας» και δεν ανήκει σε ξένο επαγγελματία. Αποδέχεστε και συναινείτε ότι, κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας, όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται, ως άνω. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του e shop μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία αλλά αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτου, και για την χρήση της η εταιρεία έχει λάβει την απαραίτητη άδεια χρήσης, για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη νόμιμη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παραγωγής εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού, σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο φια εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενη έγγραφης συναινέσεως της «εταιρείας» ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που παρατίθενται, και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-sofos.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της «εταιρείας» ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμιά περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ AΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τη στιγμή, που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, υπόκεισθε στις εκάστοτε ισχύουσες τρέχουσες πολιτικές και «όρους».

Οι παρόντες και ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις, και στον βαθμό που αυτό είναι εκ του Νόμου επιτρεπτό, δύνανται να τροποποιηθούν μερικώς ή να αναθεωρηθούν και να αντικατασταθούν με νέους, απροειδοποίητα, οποιαδήποτε στιγμή, ως εκ τούτου και για αυτόν τον λόγο συνιστούμε στους χρήστες να ελέγχουν κάθε φορά την ιστοσελίδα μας, για εξέταση τυχόν αλλαγών στους ισχύοντες όρους. Ομοίως η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει: α) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής παρουσίασης της ιστοσελίδας (interface), β) μέρος ή το σύνολο της δομής ή της σύνθεσής της (configuration) αλλά και γ) μέρος ή το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Διευκρινίζεται ότι οι όροι, που θα δεσμεύουν τον χρήστη/αγοραστή, είναι αυτοί, που ίσχυαν κατά την παραγγελία των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, και όχι οι μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή οι μετά της γενομένης σύμβασης πώλησης (π.χ. κατά την πληρωμή με αντικαταβολή) τροποποιημένοι όροι.

Εφόσον ο «χρήστης» εξακολουθεί την χρήση, ήτοι την περιήγηση ή την διατήρηση εγγραφής του ως χρήστης ή την ολοκλήρωση παραγγελίας του, λογίζεται ότι αποδέχεται ρητά τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, που δηλαδή δε συμφωνεί, πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου «e-sofos.gr».

Η «εταιρεία» δύναται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να καταγγείλει, τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε λειτουργία του Διαδικτυακού τόπου και της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Οι όροι χρήσης, η πολιτική προστασίας δεδομένων και οποιοδήποτε άλλο θέμα ανακύψει και σχετίζεται με την χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας και δεν σταθεί εφικτό να διευθετηθεί συναινετικά, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου και βρίσκεται η επιχείρησή μας.

Σύμφωνα δε με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015 και την απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.03.2017 (αρ.8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, με τη διαδικασία ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν, λοιπόν, ο πελάτης αντιμετώπισε πρόβλημα με την αγορά, που πραγματοποίησε από το ηλεκτρονικό κατάστημα και διαμένει στην Ε.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο, για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.