ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα, που προμηθεύει η «εταιρεία» μας και διακινούνται από το διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας μας αλλά και μέσω άλλων υπηρεσιών διανομής προϊόντων είναι όλα πολύ προσεκτικά διαλεγμένα, εξαιρετικής ποιότητας και χαρακτηρίζονται απόλυτα ασφαλή, και αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε από την πολύχρονη παρουσία μας και τις εξαιρετικές κριτικές, που έχουμε λάβει. Αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο καθώς, φροντίζουμε να πληρούνται αυστηρές προδιαγραφές ποιοτικού ελέγχου και κατ’επέκταση ασφάλειας των προϊόντων.

Επομένως, σας εγγυόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από την ποιότητα και την ασφάλειά τους. Ωστόσο, διατηρείτε το δικαίωμα άσκησης της υπαναχώρησής, αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Αν η 14η ημέρα είναι Κυριακή ή αργία, τότε η προθεσμία εκπνέει την επομένη. Υποχρεούστε ως καταναλωτής, όπως ενημερώσετε εγγράφως, εντός της ως άνω αναφερομένης προθεσμίας, μέσω email, στο info@e-sofos.gr για την πρόθεσή σας να επιστρέψετε τα προϊόντα, που αγοράσατε, αναφέροντας την ημερομηνία παράδοσης, και τον αριθμό της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς.

Σχετικά, όμως, επισημαίνεται ότι πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις, ώστε να σταθεί δυνατή η επιστροφή των χρημάτων σας, άλλως αποκλείεται η επιστροφή των χρημάτων:

1. τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, με εντελώς άθικτη συσκευασία και με όλα τα παρελκόμενα του προϊόντος, όπως σχετική ετικέτα, τυχόν καρτελάκια ή αυτοκόλλητα, στην άριστη δηλαδή κατάσταση, κατά την οποία παρελήφθησαν. Χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί ή να έχουν καταστραφεί οι συσκευασίες τους. Επομένως, τυχόν άνοιγμα των συσκευασιών των αγαθών από τον καταναλωτή, δε δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για άρνηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από την πλευρά της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης.

2. Μαζί με τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφεί και η αντίστοιχη απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.

3. Το κόστος επιστροφής βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους αγοραστές, που υπαναχώρησαν αναιτιολόγητα, με δική τους μέριμνα και ευθύνη.

Από το δικαίωμα της υπαναχώρησης εξαιρείται η προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών, που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση, στο πλαίσιο του νοικοκυριού. Η φύση ενός αγαθού είναι εκείνη, που μπορεί να δικαιολογήσει την σφράγιση της συσκευασίας, για λόγους υγείας και υγιεινής. Δεδομένου ότι τα περισσότερα προϊόντα μας είναι αγαθά προς άμεση κατανάλωση, άπαξ η συσκευασία ενός τέτοιο αγαθού αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή, αυτομάτως παύει να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας και της υγιεινής, διότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το αγαθό να μην δύναται να χρησιμοποιηθεί εκ νέου από τρίτον, και για τον λόγο αυτό να αποκλείεται η διάθεσή του στην αγορά (Απόφαση στην υπόθεση C-681/17-ΔΕΕ). Επίσης, από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται προϊόντα, που είναι δυνατόν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα. Τέλος, από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται και τα προϊόντα, που συσκευάζονται ή αναμειγνύονται, σαφώς εξατομικευμένα, ύστερα από συγκεκριμένες υποδείξεις του καταναλωτή.

Σε περίπτωση, που χωρεί, ωστόσο, δικαίωμα υπαναχώρησης, μόλις μας επιστρέψετε το προϊόν, θα σας ενημερώσουμε άμεσα για το εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, αφού προηγουμένως το εξετάσουμε και διαπιστωθεί η έλλειψη αποσφράγισής τους και η άριστη κατάστασή του. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημέρα, που ασκήσατε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με τον ίδια μέθοδο, που έγινε και η πληρωμή.

Σε περίπτωση, που σε κάποιο προϊόν υπάρχουν εμφανή σημάδια αλλοίωσης ή τυγχάνει να έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του επικοινωνήστε μαζί μας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, στο 2310745636 ή μέσω email στο info@e-sofos.gr, ώστε να επιτευχθεί η συνεννόηση για την επιστροφή τους και να προβούμε σε άμεση αντικατάσταση τους ή σε επιστροφή χρημάτων, ανάλογα με το τι πραγματικά επιθυμείτε. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί αλλοίωση θα αντικαταστήσουμε το προϊόν είτε με ίδιο προϊόν ίσης αξίας, χωρίς να επιβαρυνθείτε τα έξοδα αποστολής ή θα προβούμε σε επιστροφή χρημάτων με την ίδια μέθοδο, που έγινε η πληρωμή της αρχικής συναλλαγής. Σε περίπτωσή, που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση είτε λόγω τυχόν έλλειψης είτε λόγω κατάργησης του προϊόντος αναγκαστικά θα προβούμε σε επιστροφή των χρημάτων, αφού γίνει σχετική ενημέρωσή σας, τηλεφωνικά ή μέσω email, ώστε να μη θεωρηθεί ότι αποκλείεστε ως καταναλωτής, από νόμιμη άσκηση δικαιώματος, ήτοι εν προκειμένω αυτό της αντικατάστασης.

Ελαττωματικό κρίνεται ένα προϊόν μόνο ως προς την ασφάλειά του, επομένως δεν μπορεί να ασκηθεί κανένα δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση, που αντικαταστάθηκε κάποιο προϊόν με ίδιο είδος αλλά πιο εξελιγμένης μορφής ή απόδοσης.

Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων, που παραλάβατε δηλαδή διαφορετικό προϊόν από αυτό, που παραγγείλατε, ή τυχόν μικρότερη ποσότητα, ενημερώστε μέσω email στο info@e–sofos.gr, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, ενημερώνοντας για το τι πραγματικά θεωρείτε ότι συνέβη, αναφέροντας την ημερομηνία παράδοσης και τον αριθμό της απόδειξης ή του τιμολογίου. Θα προβούμε σε άμεση αντικατάσταση του προϊόντος, με αυτό, που επιθυμείτε και είχατε παραγγείλει, χωρίς καμία οικονομική σας επιβάρυνση.

Όπου προβλέπεται επιστροφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτή λογίζεται άτοκη πάντοτε.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος, οφείλετε πρωτίστως να επικοινωνήσετε με αποστολή email στη διεύθυνση info@e–sofos.gr, εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η ακύρωση της παραγγελία σας καθίσταται εφικτή, εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας.

Επίσης, είναι εφικτή και η αφαίρεση ή αλλαγή προϊόντων από γενομένη παραγγελία με την ίδια προϋπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, για όποια αλλαγή ή ακύρωση προϊόντων στην παραγγελία σας επιβάλλεται να είναι άμεση και με αποστολή email στο info@e-sofos.gr

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αντί της επισήμανσης (ετικέτας) ‘’Sofos’’ η «εταιρεία» ενδέχεται να αντικαταστήσει ανά πάσα στιγμή, απροειδοποίητα και να χρησιμοποιήσει άλλο διακριτικό γνώρισμα επί των συσκευασμένων προϊόντων της, που είτε θα παραπέμπει στην επωνυμία της εταιρείας είτε θα είναι παρεμφερές με το σήμα της εταιρείας και ως εκ τούτου θα θεωρείται ταυτόσημο με την ως άνω αναφερόμενη επισήμανση ‘’Sofos’’.

Ορισμένα από τα προϊόντα, που θα βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κατεξοχήν τα βότανα, διαθέτουν ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες, όπως άλλωστε είναι ευρέως διαδεδομένο αλλά και σύμφωνα με έρευνες. Οι οδηγίες για τις ιδιότητές τους καθώς και οι συστάσεις για την σωστή χρήση τους και την απαιτούμενη δοσολογία, που πρέπει να ακολουθήσετε, ώστε να αποβούν ωφέλιμα για τον οργανισμό σας έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και προέρχονται από πηγές εγνωσμένου κύρους και από μελέτες εγχώριων και αλλά και διεθνών οργανισμών. Εντούτοις, πρέπει να καταστεί απόλυτα σαφές ότι δεν αντικαθιστούν ιατρικές αγωγές, ούτε σας υποδεικνύουν να αντιμετωπίσετε, αποκλειστικά δια της χρήσης τους, κάποιο θέμα υγείας, που σας απασχολεί, και ως εκ τούτου συμβουλευτείτε αποκλειστικά τον θεράποντα γιατρό σας, για το εάν η χρήση τους και η προτεινόμενη δοσολογία ενδείκνυται.

Το e–sofos.gr είναι ένα κατάστημα, που συνεργάζεται με πληθώρα διακεκριμένων παραγωγών, προκειμένου να σας παρέχει προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και άριστη ποιότητα, σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, που στόχο έχει να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή και μάλιστα στις καλύτερες δυνατές τιμές. Επομένως, μολονότι λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο, για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μας, υπάρχει περίπτωση κάποιο προϊόν να μην είναι εντέλει διαθέσιμο ή να μην είναι διαθέσιμο εντός του χρόνου παράδοσης, που αναφέρεται στο e-sofos.gr, για λόγους, που δεν εμπίπτουν στη δική μας σφαίρα επιρροής. Για τον λόγο αυτό και με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή σας και τη μεγαλύτερη δυνατή προστασίας σας από απρόβλεπτα περιστατικά, η «εταιρεία» δεσμεύεται να ενημερώνει τους χρήστες για τα προϊόντα, που βρίσκονται σε έλλειψη, είτε αναγράφοντας τη φράση ‘’ μη διαθέσιμο’’ είτε αφαιρώντας το σχετικό σύνδεσμο από τις κατηγορίες, όπου ανήκουν τα μη διαθέσιμα προϊόντα.

Η «εταιρεία» μας καταβάλλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (χαρακτηριστικά, τιμές κ.λ.π). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, σας συνιστούμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση της αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περίπτωση, που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος είναι πέραν των συνηθισμένων ή λογικών. Στις τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Η «εταιρεία» μας επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, όπως αναπροσαρμόζει τις τιμές του ηλεκτρονικού της καταστήματος, χωρίς υποχρέωση να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.